triem

Separar és protegir

 el medi ambient

I tu, quin futur vols

per al Berguedà?

 Fes un petit gest

 per una gran causa

Al Berguedà triem

Perquè separar és protegir el medi ambient, és pensar en conservar el nostre entorn natural, els recursos econòmics i l’encant turístic de la nostra comarca.

Si triem correctament… Contribuïm a conservar el medi ambient i evitem fer-lo malbé llençant productes que embruten i malmeten l’entorn natural.

Al càmping, com a casa

L’anàlisi dels càmpings de la comarca del Berguedà, ha permès detectar que, malgrat estar estretament lligats a entorns naturals, en la majoria de casos estan mancats de recursos que els permetin augmentar l’eficàcia i la motivació en la reducció de residus entre els seus usuaris.

Aquesta campanya pretén impulsar que els usuaris optimitzin al màxim la recollida de residus, facilitant-los els recursos necessaris per aconseguir una major implicació en fer un bon triatge de la brossa generada en aquestes instal·lacions.

Turisme rural i reciclatge.

El Berguedà gaudeix d’una important oferta d’establiments rurals, una oferta integrada en el paisatge i no massificada. La seva aposta pel reciclatge, millorarà la seva relació amb el medi ambient, un fet que, incrementarà la percepció de qualitat, les dotarà de valor afegit i permetrà conscienciar-los sobre la importància de generar menys residus i de reciclar.

L’objeciu d’aquesta campanya és aconseguir reduir el nombre de residus generats i no separats, a l’hora que es pretén fomentar el reciclatge d’una manera divulgativa, motivadora i atractiva.

Què volem

Al Berguedà hem decidit que cal augmentar la quantitat de residus separats, perquè si triem bé els residus, contribuirem a conservar el medi ambient. Per això demanem la teva col·laboració. Tria cada residu i separa’l a la seva bossa i llença cada bossa al seu contenidor.

Ajuda’ns a canviar les dades d’aquesta gràfica fent que disminueixi la fracció del rebuig, que és la fracció de residus que NO es poden reciclar, i que augmentin els percentatges de la resta de fraccions, això ens indicarà que al Berguedà estem separant bé els nostres residus.

Dades actualitzades febrer 2018.

 • matèria orgànica 5,32%
 • envasos de plàstic i llaunes 2,60%
 • vidre 1,86%
 • paper i cartró 2,43%
 • rebuig 82,55%
 • deixalleries 5,24%
l'orgànica al marró

Recorda que el marró és per a la fracció orgànica:

 • Restes de fruita i verdura.Restes de carn i peix.
 • Closques d’ou, de marisc i de fruits secs.
 • Marro de cafè i restes d’infusions.
 • Paper de cuina brut de menjar.
 • Taps de suro.
 • Llumins, serradures i petites restes de jardineria.

Un cop recollits, els residus orgànics s’aboquen dins el compostador, on es descomponen i s’acabaran transformant en compost.

Aquest compost pot ser utilitzat en la restauració de sòls degradats en projectes d’obra pública o en restauració d’activitats extractives; com a fertilitzant en jardineria i en la formulació de substrats, i també com a adob orgànic en agricultura.

Amb el compost fet a partir de la fracció orgànica ben seleccionada, mantenim ben vius els camps, parcs i jardins dels nostres pobles i ciutats. Si compostem tots els residus orgànics que generem, podem arribar a reduir a la meitat els residus destinats a l’abocador o a incineració.

Si utilitzes un cubell airejat amb bossa compostable, es reduiran les males olors, els lixiviats i el volum de les restes, ja que permet evaporar part de l’aigua que contenen els residus orgànics.

envasos de plàstic i llaunes al groc

Recorda que al groc és per a:

 • Envasos lleugers de plàstic.
 • Bosses de plàstic.
 • Brics.
 • Llaunes.
 • Aerosols.
 • Safates de porexpan i altres envasos.

La fracció dels envasos lleugers és la que més residus genera, és per això, que quan llencis els envasos, millor aixafats, per reduir-ne el volum. Amb llaunes reciclades fem motors de cotxe i peces de bicicleta. Ben separat, un residu esdevé un recurs etern.

el vidre al verd

Recorda que el verd és per a:

 • Ampolles de vi, cervesa, aigua, perfum i begudes envasades en vidre.
 • Pots i altres envasos de vidre.

És molt important que quan llencem el vidre, primer els separem dels taps i tapes, ja que aquests van a altres contenidors.

al blau paper i cartró

Recorda que el blau és per a:

 • Paper usat.
 • Diaris i revistes.
 • Sobres i cartes.
 • Envasos i caixes de cartró.

El fet de reciclar el paper i el cartró correctament ens aporta grans beneficis: estalvi de fusta com a matèria primera per a l’elaboració del paper, estalvi d’aigua i energia en aquest procés d’elaboració, la reducció del consum de reactius químics i al mateix temps, una reducció d’emissions contaminants.

Cal que, a més, pleguem el cartró correctament, per tal de reduir l’espai que ocupa dins el seu contenidor. El paper i el cartró recollits selectivament es duen a una planta de reciclatge, on es reciclen per tal de produir més paper o cartró.

si no es pot reciclar al gris ha d'anar

Recorda que el gris és per a aquells residus que no podem reciclar, com ara:

 • Burilles de cigarret.
 • Bolquers, compreses, tampons, tovalloletes humides, bastonets de les orelles i cotó fluix.
 • Sorra del gat, cendra d’estufa.
 • Càpsules de cafè.
 • Galleda, pal d’escombra o de fregar.
 • Xumet, maquineta d’afeitar i raspall de dents.
 • Baietes, cera, agulles i goma.
 • Pols d’escombrar.
 • Cinta adhesiva, xinxetes, llapis, clips metàl·lics, paper plastificat i etiquetes adhesives.
 • Gots de vidre, ulleres de sol i bombetes de filament.
 • Porcellana, ceràmica i plàstics durs.
 • Xiclets i palletes per beure.
 • Altres residus de materials que no podem separar en els altres grups.

La fracció resta, que servirà per llençar-hi aquell residu que ja no té cap valor i que no s’aprofitarà per a res. Aquesta fracció hauria de reduir-se cada vegada més fins a ser la part més petita i insignificant generada a casa. El contenidor de la fracció resta ha de ser la nostra darrera opció.

Si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d’un 17% dels residus municipals.

col·labora portant-ho a les deixalleries i Punts Verds

Recorda que a les deixalleries i Punts Verds hi hem de portar:

 • Material informàtic i electrònic, com ara ordenadors, mòbils, tòner, auriculars, DVD’s i CD’s.
 • Electrodomèstics com ara rentadores, televisors, microones o neveres.
 • Mobles de fusta, matalassos, gerros de ceràmica, cendrers de vidre, plats trencats, miralls i vidres plans.
 • Restes d’automòbils com ara bateries, oli de cotxe o pneumàtics.
 • Runa d’obra menor, eines o tubs de PVC.
 • Pots de pintura, vernís i pinzells.
 • Radiografies, fotografies, discs de vinil i rodets de pel·lícula.
 • Joguines
 • Paelles, cassoles i coberts.
 • Bombetes, fluorescents i termòmetres de mercuri.
 • Testos, mànegues i galledes.

Les deixalleries i Punts Verds recullen aquells residus que no es generen cada dia, i per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Accepten residus que es poden reciclar, el material dels quals tornarà als cicles de producció de nova matèria prima per a comercialitzar, i si no és possible es destinaran al tractament més adequat per a evitar malmetre el medi ambient. Per tant, abans de desaprofitar res caldrà comprovar si aquell residu es pot reciclar portant-lo a la deixalleria.

Amb un simple cop de cotxe els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) que no han pogut triar en contenidors separats, seguint les indicacions de les persones que gestionen la deixalleria.

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d’aquesta gestió.

La gestió dels residus comença ja a la mateixa deixalleria, on determinats residus (com roba, sabates, ampolles de cava o mobles i altres aparells voluminosos) que estan en bon estat són separats de cara a la seva reutilització i aprofitament per part de qui ho sol·liciti a través de l’Ajuntament o qualsevol altre organisme.

Així doncs, el servei de deixalleria és important perquè permet:

– Aprofitar els residus valoritzables.

– Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors.

– Evitar l’abocament incontrolat de residus a l’entorn de les nostres ciutats i dels nostres pobles.

– Separar els residus perillosos generats a les llars per a donar-los la destinació final més adequada.

– Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus.

Participen

Copyright © Consell comarcal del Berguedà 2017. Dissenyat per Magma.info